www.rockmania.net

VINO IAR
(Doru Borobeica, Cristian Minculescu)

Te caut iarasi, mereu,
Si stii ca mi-este greu.
Un chip mereu visat
Doar atita mi-ai lasat

In noptile ce s-au stins
O mina mi-ai intins
Speranta, soare si flori
Le tot astept in zori

Oare gindul, gindul te va uita ?
Nu te va putea uita, esti a mea...

| Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
2 * | Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
| Vino iar, o clipa de iubire sa-mi dai.

Te caut iara, mereu,
Si stii ca mi-este greu.
Un chip mereu visat, da, da, da, da !
Atita mi-ai lasat

Oare gindul, gindul te va uita ?
Nu te va putea uita, esti a mea...

| Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
2 * | Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
| Vino iar, o clipa de iubire sa-mi dai.

(solo)

| Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
4 * | Vino iar, vino iar,
| Tu mister,
| Vino iar, o clipa de iubire sa-mi dai.